Undang-undang No.13 Tahun 1959

Undang-undang No.13 Tahun 1959
Judul :
Undang-undang No.13 Tahun 1959
Keterangan :
Penetapan “undang Undang Darurat No. 25 Tahun 1957 Tentang Penghapusan Monopoli Garam Dan Pembikinan Garam Rakyat” (lembaran Negara Tahun 1957 No. 82), Sebagai Undang Undang *)
Kategori :
Tahun :

1957 1959 Nasional Penetapan Undang-Undang Undang-Undang Darurat

Author: 
author

Related Post

Leave a reply